บริษัท เมอร์ดอชส์ ริสก์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนทั้งในและต่างประเทศ

บริการของบริษัท

• สืบสวนค้นหาข้อมูลและติดตามเรื่องทั่วๆไป
• สืบคดีและฟ้องคดีคนไทยและชาวต่างชาติ
• ตรวจสอบและสืบประวัติบุคคลทั่วไป ฯลฯ
• ตรวจสอบประวัติพนักงานก่อนหรือหลังเข้าทำงาน
• ตรวจสอบข้อมูลสภานะภาพ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
• ตรวจสอบข้อมูลการล้มละลายและการถูกฟ้องแพ่ง-อาญา
• บริการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด
• บริการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ(วีไอพี)
• บริการเร่งรัดหนี้สิน
• บริการจัดหาทนายความและให้คำปรึกษากฎหมาย
• และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยและงานสืบสวนสอบสวน

ลูกค้าอ้างอิง

ลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศและบริษัทจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียง (ไม่สามารถเปิดเผยได้)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงาน

มือถือ: 081-842 7128 (24ชม.)
โทร: 02-928 8507 (09.00-17.00 น.)
แฟ็กซ์: 02-928 9261 (24ชม.)

หมายเหตุ

เว็ปไซด์เวอร์ชั่นภาษาไทยกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำเพื่อให้บริการลูกค้าคนไทย
จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ทำเว็บไซต์โดย วีนูเดีย